UPOZNAVANJE SA
GEJMING INDUSTRIJOM

Saznaj kako je gejming industrija postala jedna od najvećih industrija zabave

Sadržaj kursa

Prvi korak ka dubljem razumevanju gejming industrije je upoznavanje sa njenom istorijom i sadašnjosti. Ovaj kurs je namenjen upravo tome – da bude osnova na koju ćeš nadograditi sva ostala znanja. Saznaj kako se gejming razvijao, i kako on izgleda danas na globalnoj sceni ali i u Srbiji.

OKRENITE TELEFON U VODORAVAN POLOŽAJ I PRITISNITE PLEJ


Ovaj kurs je nastao u okviru programa Preduzmi ideju koji finansira USAID. Izrada ovog kursa omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog (materijala) je isključivo odgovornost Nordeus Fondacije i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.