Kako pravimo video igre

Kako izgleda proces nastanka jedne video igre, od ideje do vašeg ekrana

Sadržaj kursa

Kada smo u ulozi igrača neke igre, retko kada se zapitamo kako je ta igra nastala. Ko je imao ideju da napravi tu igru? Koliko je vremena, truda, znanja i drugih resursa bilo potrebno da bi se ona od te ideje napravila da bude baš ovakva. Na neka od ovih pitanja pokušavamo da odgovorimo u ovom kursu. Objasnićemo ti kako izgleda proces nastanka igre, koje su faze kroz koje se prolazi u tom procesu i koje su sve profesije uključene u taj poduhvat.


Ovaj kurs je nastao u okviru programa Preduzmi ideju koji finansira USAID. Izrada ovog kursa omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog (materijala) je isključivo odgovornost Nordeus Fondacije i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.