Gejm dizajn
Glavna petlja u igrama

LEKCIJA 3 OD 4

Pregledano 50%

OKRENITE TELEFON U VODORAVAN POLOŽAJ I PRITISNITE PLEJ


Ovaj kurs je nastao u okviru programa Preduzmi ideju koji finansira USAID. Izrada ovog kursa omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog kursa je isključivo odgovornost Nordeus Fondacije i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.