GEJM ART

Saznaj kako u igrama nastaje sve što vidimo svojim očima

Sadržaj kursa

Igre i većina modernih načina zabave ne bi postojali da ne postoji vizuelna umetnost koja je njihov esencijalni deo. U ovom kursu obrađujemo kako umetnost izgleda u video igrama, kakve vrste umetnosti postoje, koje uloge umetnici (artisti) mogu da imaju, koje alate i programe koriste i na kraju pričamo o tome koje prve korake možeš da preduzmeš ako vidiš sebe kao artistu u budućnosti.

Lekcije

Ovaj kurs je nastao u okviru programa Preduzmi ideju koji finansira USAID. Izrada ovog kursa omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog (materijala) je isključivo odgovornost Nordeus Fondacije i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.